Geestelijke Hulpverlening

Als je verder wilt in vrijheid.

Wij geloven in herstel. Jij ook?

WAT DOEN WE?

We bieden oplossingen en hulp aan iedereen die zich gebonden voelt door negatieve onzichtbare krachten en helpen dit te overwinnen en om te zetten in geestelijke vrijheid.

VOOR WIE?

Voor iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of godsdienst die de oncontroleerbare gevolgen van negatieve onzichtbare krachten ervaart, zoals angst, woedeaanvallen, stemmen in je hoofd, jezelf mishandelen (ik snij mezelf), niets lukt, zelfmoordpogingen, psychoses, ik zie geesten, enz.

ONZE WERKWIJZE

In één of twee persoonlijke gesprekken inventariseren wij je situatie, leggen het principe uit en kun je kiezen om zelf weer in de geestelijke vrijheid te komen, zodat je weer positief verder kunt bouwen aan je leven zonder invloed van negatieve onzichtbare krachten.

SAMENWERKEN

Een verantwoorde evenwichtige en integrale benadering is essentieel. Wij respecteren je huidige hulpverleningstrajecten, medicatie en hechten veel waarde aan samenwerking met artsen, psychologen, kerken, scholen, andere hulpverleners, etc.

LEZINGEN

Er is meer tussen hemel en aarde. Graag verzorgen wij ook een lezing voor je kerk, vereniging of instantie om je vanuit bijbels perspectief te inspireren bevrijdingspastoraat onderdeel te laten zijn van je eigen hulpaanbod of pastorale zorg.

GETUIGENISSEN

Theorie, praktijk en resultaat gaan hand in hand. Honderden mensen hebben we reeds mogen helpen. Wat een vreugde geeft het steeds weer als levens weer op orde komen.

WAT DOEN WE?

We bieden oplossingen aan iedereen die zich gebonden voelt door negatieve onzichtbare krachten en helpen dit te overwinnen en om te zetten in geestelijke vrijheid.

VOOR WIE?

Voor iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of godsdienst die de oncontroleerbare gevolgen van negatieve onzichtbare krachten ervaart, zoals angst, woedeaanvallen, stemmen in je hoofd, jezelf mishandelen (ik snij mezelf), niets lukt, zelfmoordpogingen, psychoses, ik zie geesten, enz.

ONZE WERKWIJZE

In één of twee persoonlijke gesprekken inventariseren wij je situatie, leggen het principe uit en kun je kiezen om zelf weer in de geestelijke vrijheid te komen, zodat je weer positief verder kunt bouwen aan je leven zonder invloed van negatieve onzichtbare krachten.

SAMENWERKEN

Een verantwoorde evenwichtige en integrale benadering is essentieel. Wij respecteren je huidige hulpverleningstrajecten, medicatie en hechten veel waarde aan samenwerking met artsen, psychologen, kerken, scholen, andere hulpverleners, etc.

LEZINGEN

Er is meer tussen hemel en aarde. Graag verzorgen wij ook een lezing voor je kerk, vereniging of instantie om je vanuit bijbels perspectief te inspireren bevrijdingspastoraat onderdeel te laten zijn van je eigen hulpaanbod of pastorale zorg.

GETUIGENISSEN

Theorie, praktijk en resultaat gaan hand in hand. Honderden mensen hebben we reeds mogen helpen. Wat een vreugde geeft het steeds weer als levens weer op orde komen.